Netmerc – et StudieLab

Foreningen NetMerc vil være et førende forum for nytænkende, initiativrige og engagerede kandidat-studerende, samt en attraktiv samarbejdspartner for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Om NetMerc

Foreningen Netmerc (etableret februar 2001) dækker over en gruppe af studerende, der er i gang med at skrive hovedopgave. De fleste kommer fra Handelshøjskolen i Århus, men foreningen er åben for alle studerende, som kan se det interessante i at koncentrere sig 100% om en opgave. Via menuen til venstre kan du læse mere om de opgaver, der i øjeblikket arbejdes på i Netmerc.

Vores ønske er at skabe et solidt fundament for vores opgave i kraft af den gensidige sparring som faciliteterne lægger op til. Vi håber desuden, at det i fremtiden bliver muligt for studerende at have et fast sted som arbejdsplads for grupper og som et samlingssted på tværs af byens mange uddannelsesinstitutioner.
banksecrets.dk
Vi har valgt navnet Netmerc for at signalere, at vi har taget initiativ til at skabe et netværk, både internt og eksternt. Et netværk som kan bidrage med inspiration og støtte i den spændende proces med hovedopgaverne, men som forhåbentlig også vil række længere end det. Vi ser det som en oplagt mulighed for erhvervslivet for at skabe et netværk med en flok initiativrige studerende.

I øvrigt er der, ud over de gode faciliteter til skolearbejde, også nogle alletiders rammer for at drive egen virksomhed.

Med venlig hilsen

Studiepladser

Hvordan får jeg en plads i NetMerc?

En forudsætning for at være en del af Netmerc er, at du er villig til at yde en arbejdsindsats for foreningen – vi er alle medlem af mindst een gruppe, hvor vi arbejder til gavn for foreningen. Desuden er der et månedlig kontingent på 570 kr. Til gengæld får du en fast kontorplads, incl. fri print og internet, hvor du hver dag kan ‘gå på arbejde’ og strukturere processen med din afsluttende afhandling. Derudover bliver du del af et spændende og sjovt, tværfagligt miljø med studerende fra flere forskellige studieretninger. Det betyder, at du bl.a. kan få faglig sparring. Desuden får du mulighed for at indgå i et samarbejde med de øvrige virksomheder i MG50.